Hjelmeland Samfunnshus og Teaterlag

2003

Historisk spel om Sigbjørn Obstfelder og kona si vandring til Nilsebu i 1903.