«Førrespelet»

Hjelmeland Samfunnshus og Teaterlag

9. september 2006

Historisk spel om Sigbjørn Obstfelder og kona si vandring til Nilsebu i 1903. Spelt i samband med Norsk Frukt- og Laksefest i Hjelmelandsvågen.