Hjelmeland Teaterlag

1994

Jubileumsframsyning med sketsjar og musikalske høgdepunkt frå Hjelmeland Teaterlag sine ti første år.

Program

1. «Me byggje», vise frå revyen «Rolsmerimi» (1984) – Tekst: Jan T. Kleppa

2. «Fjellstyret», sketsj frå «Rolsmerimi» (1984) – Tekst: Øyvind Bergøy

3. «Himlengt», vise frå revyen «Såls e me» (1985) – Tekst: Jan T. Kleppa

4. «Status», monolog frå revyen «Såls e me» (1985) – Tekst: Jan T. Kleppa

5. «Nils og Maren», tekstlesing frå kabareten «I gode og vonde dagar» (1985) – Tekst: Torvald Tu

6. «Bill. mrk. "Einsam"», vise frå revyen «Di berre lyge» (1987) – Tekst: Bodil Sætran Bergøy

7. «Verneplan i Vormedalen», sketsj frå revyen «Di berre lyge» (1987) – Tekst: Jan T. Kleppa

8. Scene med kapellanen og Dobbelt-Petra, frå komedien «Den store barnedåpen» (1988) – Tekst: Oskar Braaten

9. «Hymne til Ola J.», vise frå revyen «Papegøyen e lause» (1989) – Tekst: Bodil Sætran Bergøy

10. «Brevbomba», sketsj frå «Papegøyen e lause» (1989) – Tekst: Øyvind Bergøy

11. «Brevet frå Lillian», vise frå kabareten «Så lenge skuta kan gå» (1990) – Tekst: Evert Taube

12. «Sjøsala vår», vise frå kabareten «Så lenge skuta kan gå» (1990) – Tekst: Evert Taube

13. Scene frå komedien «Brødrene Østermann: Huskrossen» (1991) – Tekst: Oscar Wennersten

14. «Så godt me har det», sketsj frå revyen «Ikkje rør!» (1992) – Tekst: Bodil Sætran Bergøy

15. «Aldri», vise frå kabareten «Skrattar og tussespel» (1993) – Tekst: Jakob Sande

16. «Hatten», vise frå kabareten «Skrattar og tussespel» (1993) – Tekst: Jakob Sande

17. «Te oss sjøl», vise frå revyen «Ikkje rør!» (1992) – Tekst: Bodil Sætran Bergøy

Skodespelarar

Brit Hauge Apeland

Bodil Bergøy

Østen Bergøy

Øyvind Bergøy

Liv Jorunn Cooper

Kjell Førre

Gro-Kersti Svindland Førsund

Åke Hauge

Einar Haugsland

Åsmund Hausken

Kåre Johannes Hetlelid

Kaare Jordal

Finn Jørgensen

Jan T. Kleppa

Jone Kleppa

Bjørn Sandvik Nessa

Magnar Riveland

Jorid Sande

Elisabeth Sandvik

Svein Petter Sandvik

Jon Olav Sigmundstad

Helén Tveit

Kjetil Tveit

Wenche Valheim

Ingunn Vigane

Nancy Øvrehus

Regi

Laila Øvrehus

Konferansier

Øyvind Bergøy

Tekst

Bodil Sætran Bergøy

Øyvind Bergøy

Oskar Braaten

Jan T. Kleppa

Jakob Sande

Evert Taube

Torvald Tu

Oscar Wennersten

Orkester

Åge Vallestad (kapellmeister)

Sindre Sørensen

Anders Smith

Joar Ommundsen

Craig Fahr

Sigurd Øie

Redzep Jajevski

Kor

Marie Hausken

Aud Grimstad

Dag Strøm

Lys- og lydteknikk

Jim Almenningen

Bengt Åke Hauge

Henning Livastøl

Sven Egil Sørensen

Einar Valheim

Kjell Gunnar Valheim