Hjelmeland Samfunnshus og Teaterlag

1.–4. desember 2011

«Hjelmelandsrevyen 2011: Kjekt å ha» hadde tre planlagde framsyningar, men to av framsyningane blei heilt utselde og det blei sett opp ei ekstraframsyning. Til saman var det 600-700 personar som fekk med seg revyen.

Denne hausten starta Hjelmeland Samfunnshus og Teaterlag nytt ungdomsteater, noko som førte til at fleire unge fann vegen til revyen. Blant aktørane på scenen var 9 av 14 under 26 år, mens berre éin av dei fire lys- og lydteknikarane var myndig.

This slideshow requires JavaScript.

Alle foto: Dag Anton Boge

Skodespelarar

Bjørn Stian Ueland

Fredrik Almenningen Rosså

Fredrik Skår Hausken

Judith Synnøve Svendsen

Karina Fagerland Sjursen

Kjersti Krane

Marie Kvame

Morten Hetland

Natalie Liland

Paul Øvrehus

Rita Sørensen

Sidsel Amanda Sægrov Sandvik

Tove Lersveen

Øyvind Pedersen

Regi

Laila Øvrehus

Kristin Barvik

Sufflør

Marianne Hausken Olsen

Tekstar

Anders Smith

Jarl Austigard

Børje Alander

Magnar Riveland

Morten Hetland

Paul Øvrehus

Roger Sjursen

Fredrik Hausken

Judith Synnøve Svendsen

Arve Kjartan Stangeland

Orkester

Anders Smith – kapellmeister, piano, tangentar og bass

Roger Sjursen – slagverk

Børje Alander – gitar

Bjørn Bog – el-gitar

Bjarne Fowels – trompet

Torunn Sørestad – trombone

Lys- og lydteknikk

Sven Egil Sørensen

Henrik Smith

Sven Espeland Halsne

Thomas Hausken Nessa