Hjelmeland Samfunnshus og Teaterlag

2015

Endeleg var det tid for ein vaskeekte farse på Hjelmeland Samfunnshus, der forviklingane blei stadig meir innvikla, i løpet av to og ein halv time med dør-smelling.

Eirik Kleppa bur saman med kona Linda på Pundsnes – eller Puntsnes som det står i staten sine papir. Han har ikkje fortalt ho at han mista jobben sin i logistikkavdelinga på Ryfisk for to år sidan. Derimot har han mottatt trygd i falske namn, for leigebuarar som han berre diktar opp. Éin dag kjem trygdeinspektør Fylking på døra for å gjennomføra ein stikkprøve. Saman med sin einaste, og ærlege, leigetakar Norman Bastlid, finn dei utallige moglege løysingar for å lura NAV éin siste gong… og så er det nokon som døyr…

Skodespelarar

Øyvind Pedersen – Eirik Kleppa

Judith Synnøve Svendsen – Linda Kleppa

Per Inge Egeland – Norman Bastlid

Dag Anton Boge – onkel Georg Kleppa

Stig Almenningen – trygdeinspektør Fylking

Edel Gausland – psykiater Solveig Fagerland

Oskar Ommundsen – samlivskurator Bjartvold

Joar Hauge – gravferdsagent Fjeldstad

Helene Ramstad – NAV-sjef Kaupang

Tone Smith – Brita-Lill Theisen

Tekst

Michael Cooney

Omsetjing og tilrettelegging

Morten Hetland

Sufflørar

Liv Monika Vanvik

Marianne Hausken Olsen

Laila Øvrehus

Regi

Laila Øvrehus

Morten Hetland

Lys- og lydteknikk

Henrik Smith

Scenografi og kulissar

Per Inge Egeland

Morten Hetland

Laila Øvrehus